Điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp C09

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012
24/05/2012
Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2011 – 2012 các lớp liên thông L10 đợt 1
28/05/2012
Show all
Trung tâm KT & ĐBCL thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 như sau:

– Bảng điểm các lớp ngành CNTT – VT,

– Bảng điểm các lớp ngành QTKD,

Trân trọng ./.

28/5/2012