Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành ĐTVT

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 khóa 2011
28/05/2012
Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp ĐH-CĐ chính quy
28/05/2012
Show all
Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần của các lớp đại học cao đẳng chính quy ngành Điện tử viễn thông cụ thể như sau:

– Bảng điểm các lớp ngành ĐTVT khóa 2011, cập nhật ngày 02/07/2012,
—————————————————–

– Bảng điểm các lớp ngành ĐTVT khóa 2010, cập nhật ngày 02/07/2012,
—————————————————–

– Bảng điểm các lớp ngành ĐTVT khóa 2009, cập nhật ngày 02/07/2012,
—————————————————–

– Bảng điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 (năm học 2011-2012) các lớp ngành ĐTVT khóa 2008, cập nhật ngày 30/06/2012,

– Bảng điểm các lớp ngành ĐTVT khóa 2008, cập nhật ngày 12/06/2012, 
—————————————————–

Ghi chú: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi thắc mắc về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ về Trung tâm KT & ĐBCLGD phòng 110 nhà A1 HVCNBCVT, số điện thoại: 0433501828 vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.

28/5/2012