Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2007 và Cao đẳng chính quy trả nợ xong của CSĐT Hà Nội

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp ĐH-CĐ chính quy
28/05/2012
Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn các lớp ĐHCQ khóa 2008-2013
29/05/2012
Show all
1- Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2007 của Cơ sở đào tạo Hà Nội: (xem file 1)
Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2007 của cơ sở Hà Nội: (xem File 2) 

2- Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho sinh viên các lớp trả nợ xong môn học của cơ sở đào tạo Hà Nội: (xem file 3)
Danh sách sinh viên được cấp bằng Cao đẳng trả nợ của cơ sở đào tạo Hà Nội: (xem file 4)Học viện xin thông báo và đề nghị: Sinh viên đến nhận bằng và hồ sơ HSSV vào các buổi chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần tại bộ phận Một cửa.

Trân trọng ./.

———————-

File đính kèm: