Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 khóa 2011

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2011 – 2012 các lớp liên thông L10 đợt 1
28/05/2012
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành ĐTVT
28/05/2012
Show all
Trung tâm KT & ĐBCL thông báo điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 các lớp hệ Cao đẳng, Đại học chính quy khóa 2011 như sau:

        – Bảng điểm các lớp ngành  VT, cập nhật ngày 18/5/2012

– Bảng điểm các lớp ngành QTKD, cập nhật ngày 23/5/2012

– Bảng điểm các lớp ngành KT, cập nhật ngày 18/5/2012 

– Bảng điểm các lớp ngành CNTT, cập nhật ngày 18/5/2012 

– Bảng điểm các lớp ngành KTDT, cập nhật ngày 18/5/2012 

– Bảng điểm thi lần 2 lớp D11CQPT01B,D11CN12B cập nhật 18/5/2012,

Ghi chú: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi thắc mắc về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ về Trung tâm KT & ĐBCLGD theo số điện thoại: 0433501828 vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.

28/5/2012