Thông báo tổng hợp kết quả học tập tới học kỳ 6 (các lớp C09 CĐCQ), học kỳ 4 (các lớp L10-Đợt 1 LT ĐHCQ)

Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn các lớp ĐHCQ khóa 2008-2013
29/05/2012
Thời khóa biểu học kỳ 4 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH CQ ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/ 2010
29/05/2012
Show all
 Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, dự kiến trong tuần từ 04/06-10/06/2012 Học viện sẽ xét điều kiện dự thi, làm ĐA/KL tốt nghiệp (làm ĐA/KLTN đối với hệ liên thông ĐH) cho sinh viên các lớp C09 hệ Cao đẳng chính quy và L10-Đợt 1 hệ liên thông Đại học chính quy.
Căn cứ kết quả học tập tính đến ngày 29/05/2012, Phòng GV&CTSV công bố kết quả tổng hợp điểm các môn học của các lớp C09 (tính đến hết kỳ 6 – chưa tính thi lại kỳ 6, Thực tập tốt nghiệp), L10-Đợt 1 (tính đến hết kỳ 4 – chưa tính thi lại kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp) cụ thể như sau:

 – Bảng điểm lớp các lớp C09
  – Bảng điểm các lớp L10 đợt 1

Kết quả học tập này là cơ sở để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các sinh viên, vì vậy Phòng GV&CTSV đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động trong việc theo dõi kết quả xét tốt nghiệp, bố trí trả nợ các môn còn nợ… Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả tổng hợp nêu trên, đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp, phản ánh bằng văn bản và nộp về Phòng GV&CTSV tại văn phòng Bộ phận một cửa (gặp cô Trang) trước ngày 04/06/2012.

Đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng thông báo!

29/5/2012