Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Bổ sung)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012
26/06/2013
Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp D08 và C09VT đã học, thi trả nợ tốt nghiệp
30/07/2013
Show all

15/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo

Cập nhật danh sách sinh viên được cấp học bổng (bổ sung) KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sinh viên hệ chính quy dài hạn của Học viên. Chi tiết xem file.

Trân trọng thông báo

——————————————

7/6/2013, phòng GV&CTSV thông báo:

1. Danh sách 805 sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012, 2013 (file kèm);

2. Từ 17/6/2013, sinh viên (hoặc BCS các lớp sinh viên) liên hệ bộ phận “một cửa” – phòng KTTC để nhận học bổng.

3. Các trường hợp vướng mắc (lưu ý sinh viên cần tham khảo Quy định cấp học bổng KKHT của Học viện  (file kèm)), sinh viên làm đơn trình bày, ghi rõ lý do, điện thoại liên hệ, minh chứng (nếu có) nộp cho phòng GV&CTSV qua bộ phận “một cửa” để được giải đáp, giải quyết. Thời hạn nộp/nhận đơn từ 13/6 đến 20/6/2013. Kết quả giải quyết, trả lời sẽ được thông báo trong khoảng từ 9-13/7/2013.

Trân trọng.

14/7/2013