Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013

DS tập thể, cá nhân SV được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học ky 1 (12-13)
07/06/2013
Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (14/6/2013 )
14/06/2013

Thông báo số 95/TB-GV&CTSV, ngày 10/6/2013 của phòng Gv&CTSV:

Kính gửi:    Sinh viên các khóa đã học, thi trả nợ tốt nghiệp đợt thi tháng 3/2013

                

   Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho (259) sinh viên của các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 2008, 2009, 2012 và các sinh viên (83) đại học, cao đẳng các khóa 2008, 2009 đã thi trả nợ môn, thi lại tốt nghiệp đợt tháng 3/2013 và được xét công nhận tốt nghiệp tháng 6/2013 (các QĐ công nhận tốt nghiệp số 380, 381 và 386/QĐ-HV, ngày 03/6/2012). Cụ thể như sau:

  1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2013 mời xem tại trang tin của phòng ĐT&KHCN tại địa chỉ link sau: http://dtkhcn.ptit.edu.vn (® mục Các quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 6/2013).

Một số trường hợp sinh viên các lớp, các khóa đã thi trả nợ môn, thi lại tốt nghiệp sẽ được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp theo (xem thông báo trên trang: http://dtkhcn.ptit.edu.vn).

  1. Từ ngày 13/6/2013, phòng GV&CTSV sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).
  2. Việc cấp, trả bằng tốt nghiệp cho những sinh viên nêu trên dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8/2013 (thời gian cụ thể xem thông báo của phòng ĐT&KHCN của Học viện); trường hợp có tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp (nếu có), Học viện sẽ có thông báo sau.

Trân trọng!