Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)
20/06/2013
Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Bổ sung)
14/07/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012
24/06/2013

Phòng GV&CTSV thông báo:

Điều chỉnh kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 môn Phương pháp luận NCKH các lớp sinh viên hệ Liên thông khóa 2012.

 

THI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ TL PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Phòng Nhà
 30/06/2013 1  8h00 – 10h00  L12 Phương pháp luận NCKH 5 405 A3 Thay thế lịch thi công bố ngày 14/5/2013

Trân trọng thông báo

—————————————-

16/05/2013

Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp sinh viên hệ Liên thông khóa 2012. (Ghi chú: Sinh viên các khóa 2011 trở về trước học ghép cùng các lớp L12 có điểm kết thúc học phần từ 4 đến 4.4 thi lại cùng trong đợt thi này)

Trân trọng thông báo

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012
Lịch thi lần 2 kỳ 1 điều chỉnh