Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.

Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (14/6/2013 )
14/06/2013
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)
20/06/2013
Show all
17/6/2013

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin niên khoá 2010 – 2013 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt; Phòng GV&CTSV thông báo:

+ Thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này.

+ Đề cương ôn thi TN các môn chuyên ngành và cơ sở

Trân trọng thông báo

17/6/2013