Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)

Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.
17/06/2013
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012
26/06/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)
24/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Cập nhật lịch thi môn Kỹ thuật đồ họa các lớp D10CN

————————————–

20/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo điều chỉnh lịch thi môn Cấu trúc dữ liệu & giải thuật các lớp D11CN4, D11CN6, D11CN7 và D11CN10 như sau:

TT LỚP MÔN THI LỊCH THI CŨ LỊCH THI MỚI PHÒNG THI
1 D11CN4 Cấu trúc dữ liệu & GT Kíp 1 (26/06/2013) Kíp 1 (30/06/2013) 606 – A3
2 D11CN6 Cấu trúc dữ liệu & GT Kíp 3 (26/06/2013) Kíp 3 (30/06/2013) 606 – A3
3 D11CN7 Cấu trúc dữ liệu & GT Kíp 3 (26/06/2013) Kíp 3 (30/06/2013) 606 – A3
4 D11CN10 Cấu trúc dữ liệu & GT Kíp 1 (26/06/2013) Kíp 1 (30/06/2013) 606 – A3

Trân trọng thông báo

————————————-

17/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo

Điều chỉnh lịch thi một số môn như sau

+ Môn Mạng cảm biến lớp D09DTMT chuyển sang ngày 25/6/2013

+ Môn Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông lớp D11PT01 chuyển sang ngày 20/6/2013

+ Môn Hệ thống thông tin quản lý các lớp D11QT1,2,3,4 đổi sang kíp 5 ngày 24/6/2013

+ Bổ sung thêm môn Thiết kế & kiến trúc phần mềm lớp E10CN

Chi tiết xem file kèm theo

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp khóa 2009, 2010, 2011