DS tập thể, cá nhân SV được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học ky 1 (12-13)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1)
20/05/2013
Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013
07/06/2013
Show all

7/6/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo

1/ Danh sách tập thể, cá nhân sinh viên được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học kỳ 1 (12-13): File kèm;

2/ Từ 10/6/2013, sinh viên (hoặc đại diện BCS lớp sinh viên) liên hệ phòng KTTC, Bộ phận “một cửa” để nhận kinh phí khen thưởng.

(Tiện nhất là các lớp, sinh viên lĩnh từ 17/6/2013 cùng với đợt phát học bổng học kỳ 1, 2012-2013).

Trân trọng.

7/6/2013