Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012
31/07/2013
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9
20/08/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012
14/8/2013 Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Lịch thi cụ thể xem file.

Chú ý: Sinh viên thi lại môn Kỹ năng tạo lập văn bản, liên hệ với giảng viên giảng dậy để nhận đề viết tiểu luận.

Trân trọng thông báo

——————————-

7/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Lịch thi cụ thể xem file kèm theo

Trân trọng thông báo