Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp D08 và C09VT đã học, thi trả nợ tốt nghiệp
30/07/2013
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012
14/08/2013
Show all
Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012
31/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: 

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Chi tiết xem file. Chú ý:

+ Bổ sung lịch thi 2 môn: Kiểm toán căn bảnThị trường bất động sản (các lớp học lại hè);

+ Các môn thi viết tiểu luận, sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để lấy đề;

Trân trọng thông báo

————————————

17/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo:

Điều chỉnh phòng thi các môn thi phòng máy của các lớp thi ngày 26, 27, 28/6/2013 tại phòng 503-A3 như sau:

Thời gian thi Lớp Môn thi Phòng thi cũ Phòng thi mới Ghi chú
Ngày thi Ca Thời gian
26/06/2013 1  8h00 – 10h00  D12CN1 Tin học cơ sở 2 503-A3 Phòng TN-TH tầng 1-A3  
26/06/2013 1  8h00 – 10h00  D12CN3 Tin học cơ sở 2 503-A3 Phòng TN-TH tầng 1-A3  
26/06/2013 2  10h00 – 12h00  D12CN6 Tin học cơ sở 2 503-A3 Phòng TN-TH tầng 1-A3  
26/06/2013 2  10h00 – 12h00  D12CN7 Tin học cơ sở 2 503-A3 Phòng TN-TH tầng 1-A3  
27/06/2013 1  8h00 – 12h00  D12CN2 Tin học cơ sở 2 503-A3 501-A3  
27/06/2013 1  8h00 – 12h00  D12CN4 Tin học cơ sở 2 503-A3 501-A3  
27/06/2013 3  13h00 – 17h00  D12CN5 Tin học cơ sở 2 503-A3 501-A3  
28/06/2013 1  8h00 – 12h00  D12KT1 Tin học cơ sở 3 503-A3 501-A3  
28/06/2013 1  8h00 – 12h00  D12KT2 Tin học cơ sở 3 503-A3 501-A3  
28/06/2013 3  13h00 – 17h00  D12KT3 Tin học cơ sở 3 503-A3 501-A3  

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 2 của các lớp C12CN1,2,3

TT LỚP MÔN THI LỊCH THI CŨ LỊCH THI MỚI PHÒNG THI
1 C12CN1 Tin học cơ sở 2 Kíp 1 (26/06/2013) Kíp 1 (27/06/2013) 611 – A3
2 C12CN2 Tin học cơ sở 2 Kíp 1 (26/06/2013) Kíp 1 (27/06/2013) 611 – A3
3 C12CN3 Tin học cơ sở 2 Kíp 3 (26/06/2013) Kíp 3 (27/06/2013) 611 – A3

Trân trọng thông báo

——————————————-

06/05/2013 

Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Lịch thi cụ thể xem file kèm theo

Trân trọng thông báo

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012
Phòng thi các môn thi phòng máy