Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )
15/11/2013
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2
26/11/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)

13/11/2013, Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

Điều chỉnh lịch thi các môn:

+ Lập trình web các lớp D10CNPM, HTTT, ATTTM;

+ Phát triển ứng dụng mạng & CSDL các lớp C11HTTT1,2;

+ Quản lý dự án các lớp D10QT1,2,3;

+ Điều chỉnh lại một số phòng thi;

Danh sách sinh viên khóa 2012 theo phòng thi xem link.

Lịch thi thay đổi: xem file.

Phòng máy phục vụ thi: xem file.

Trân trọng thông báo

———————————————

05/11/2013, Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

Căn cứ Kế hoạch giảng dậy – học tập kỳ 1 năm học 2013-2014 phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các lớp CĐ-ĐH khóa 2010/2011/2012 và các lớp Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (cơ sở Hà Đông) như sau:

+ Thời gian thi: Bắt đầu từ 02/12/2013 đến 29/12/2013;

Trân trọng thông báo