Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)
19/11/2013
Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)
02/12/2013

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp môn Triết học

cho hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2011đợt 2(các lớp L11VT, CN)

  (Cơ sở Hà Nội)

——————————–

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH niên khóa 2011-2013 (đợt 2) đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt và được Phòng Giáo vụ triển khai, ban hành tại văn bản số 125 ngày 19/8/2013, Phòng Giáo vụ đã phối hợp với Giảng viên các Khoa đào tạo 1 tổ chức ôn thi tốt  nghiệp các môn dự thi tốt nghiệp cho các lớp/ngành.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả theo dõi giảng dạy, học tập các lớp ôn tập kiến thức dự thi theo kế hoạch của Phòng Giáo vụ thì  số lượng sinh viên của các lớp L11 (đợt 2) tham dự học rất ít;

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên và để đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới (tháng 12.2013), phòng Giáo vụ thông báo lịch ôn tập kiến thức dự thi tốt nghiệp (bổ sung) môn Triết học cho hệ Liên thông L11 (cho cả sinh viên làm ĐATN và dự thi tốt nghiệp) như sau:

TT LỚP SĨ SỐ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN
1. L11VT6,9,10 150 8h00 thứ 3 (03/12/2013) Hội trường 1 Nguyễn Quang Hạnh
2. L11VT7,8 140 14h00 thứ 3 (03/12/2013) Hội trường 1 Nguyễn Quang Hạnh
3. L11CN8,10,13 157 8h00 thứ 4 (04/12/2013) Hội trường 1 Nguyễn Quang Hạnh
4. L11CN9,11,14 166 14h00 thứ 4 (04/12/2013) Hội trường 1 Nguyễn Quang Hạnh

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự ôn tập đầy đủ, đúng lịch. Chi tiết về đề cương ôn thi, lịch học, lịch thi tốt nghiệp sinh viên xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu hoặc liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (0904332069).

File 1