Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014
03/12/2013
Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)
05/12/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013
02/12/2013, Phòng Giáo vụ thông báo 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các lớp hệ đại học cao đẳng chính quy khóa 2013 cụ thể như sau: (Download file đính kèm)

Đề nghị các lớp sinh viên hệ đại học cao đẳng chính quy khóa 2013 thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này, mọi thay đổi hiệu chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.