Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013
03/12/2013
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )
10/12/2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp

hệ VHVL khóa 2009, hệ ĐHTX khóa 2009 (5 năm) và hệ ĐHTX khóa 2011 (2.5 năm)

Cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, Tiểu ban thi và xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (Cơ sở Hà Nội) đã họp xét ĐKDT tốt nghiệp cho hệ Đại học VLVH khóa 2009, ĐHTX khóa 2009 (5 năm) và ĐHTX khóa 2011 (2.5 năm), Tiểu ban thông báo kết quả cụ thể như sau:

1.      Điều kiện dự thi TN: Sinh viên đủ ĐKDT tốt nghiệp là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không còn môn học nào nợ điểm (cả các môn BSKT đầu vào đối với hệ ĐHTX 2.5 năm), không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập.

2.      Mức điểm TBC học tập được xét làm ĐA/KL tốt nghiệp:

·         Hệ ĐH VLVH khóa 2009-2014:                  Điểm TBCHT từ 6.8 trở lên.

·         Hệ  ĐHTX khóa 2009–2014 (5 năm):          Điểm TBCHT từ 7.0 trở lên .

·         Hệ LT ĐHTX khóa 2011-2014 (2.5 năm):    Điểm TBCHT từ 7.0 trở lên .

3.      Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi do nợ học phí nêu tại mục 1 phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 10/12/2013 để được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trong đợt tháng 11/2013. (sinh viên liên hệ Phòng KTTC tại bộ phận 1 cửa để nộp).

4.      Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi do còn nợ môn (kể cả môn bổ sung kiến thức đầu vào), nợ học phí… nếu hoàn thành việc trả nợ trước ngày 05/03/2014 sẽ được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và được dự thi tốt nghiệp cùng đợt của các khóa nêu trên, dự kiến thi tháng 03/2014. (sinh viên được tham gia ôn tập tốt nghiệp cùng với các sinh viên đã đủ điều kiện).

5.      Các trường hợp nếu có sai sót về điểm học tập, học phí đã nộp yêu cầu sinh viên làm đơn đề nghị gửi Trung tâm đào tạo Đại học mở, Phòng KTTC để xác minh, tổng hợp. Các đơn vị trên có trách nhiệm lập báo cáo gửi Thường trực hội đồng để thẩm định, trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày 11/12/2013.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo vụ: Anh Nguyễn Hải Nam  (ĐT: 04.38.547.797).

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách đủ/ chưa đủ điều kiện dự thi TN