Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)
02/12/2013
Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013
03/12/2013
Show all
Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014
THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lịch thi trong Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

 

Căn cứ Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Ban hành ngày 31/10/2013); Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở Hà Đông (tháng 12 năm 2013). Để đảm bảo chất lượng các đợt thi, Phòng Giáo vụ thông báo:

–         Chuyển lịch thi của các lớp sinh viên trong các ngày 14-15/12/2013 sang ngày 04-05/01/2014.

–         Thời gian thi từng ca và phòng thi vẫn giữ nguyên như lịch thi đã ban hành.

Trân trọng thông báo./.