Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2)

Thông báo: V/v Đăng ký chuyên ngành (Các lớp cao đẳng chính quy 2012)
12/05/2014
Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015
16/05/2014

———————————————————————————————————————————–

Ngày 21/05/2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2)

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2), Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 16h00 ngày thứ ba (26/05/2014) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

  1. Kế hoạch tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp:

–  Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày  27/05/2014 (Thứ Ba).

–  Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội.

– Thành phần: Các sinh viên các lớp liên thông Đại học chính quy niên khóa 2011-2013 (Đợt 2) được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

* Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

Trân trọng thông báo!

———————————————————————————————————————————–

Ngày 16/05/2014

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ liên thông đại học

khóa 2011 (đợt 2) của cơ sở đào tạo Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Liên thông từ Cao đẳng lên đại học khóa 2011 (đợt 2) của cơ sở đào tạo Hà Nội, cụ thể:

  • Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khóa 2011 của cơ sở đào tạo Hà Nội: Tốt nghiệp theo Quyết định số: 138/QĐ-HV ngày 20/02/2014 của Giám đốc Học viện: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.
  • Phòng CT&CTSV, Phòng Giáo vụ phối hợp tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên (nếu được phê duyệt) trong tuần từ 19-25/05/2014.
  • Các sinh viên có tên trong danh sách được cấp bằng hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần (từ ngày 16/05/2014).

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo kế hoạch phát bằng (Ngày 16.05.2014)
Danh sách sinh viên có bằng (Ngày 16.05.2014)
Toàn văn thông báo tổ chức phát bằng (Ngày 21.05.2014)
Sơ đồ chỗ ngồi phát bằng (Ngày 21.05.2014)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp (Cập nhật 21.05.2014)