Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa 2010-2014 (D10KT)

Thông báo: Kế hoạch giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp môn chính chị cho các lớp đại học chính quy khóa 2010 (D10
22/05/2014
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ĐHCQ ngành QTKD – KTDT
04/06/2014

Kính gửi:         

– Khoa Tài chính – Kế toán 1

– Khoa Cơ bản 1

– Phòng Hành chính – Bảo vệ

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khoá 2010 – 2014 ngành Kế toán đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, phòng Giáo vụ gửi quý Khoa, Phòng thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này (kèm công văn). Đề nghị giáo viên giảng dạy các môn đã được phân công giảng dạy theo kế hoạch điền đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy của lớp và thực hiện đúng thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng sự phối hợp thực hiện của quý Phòng,  Khoa!

Tải về:

Toàn văn thông báo và kế hoạch