Lịch học môn “Kỹ năng thuyết trình” của các lớp Đại học khóa 2010 (học từ 04/5/2011)

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
25/04/2014
Thông báo: V/v Cấp học bổng, Bổ sung học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014
08/05/2014
Show all

(27/4/2011), phòng GV&CTSV thông báo lịch học bổ sung môn ” Kỹ năng thuyết trình” đối với các lớp đại học khóa 2010 (trừ 2 lớp D10VT6 và D10CN6) kể từ ngày 04/5/2011 như file kèm

Lịch học kỹ năng thuyết trình