Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT
30/10/2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN, chuyên đề tốt nghiệp L13QT, L13KT
04/11/2014
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 21/01/2015        – Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp khóa 2014, cụ thể như sau:

        download file kèm (cuối trang)

——————————————————————————————————————————–

Ngày 07/01/2015

        – Điều chỉnh phòng thi các lớp khóa 2014, cụ thể như sau:

        download file kèm (cuối trang)

——————————————————————————————————————————–

Ngày 18/12/2014:

        – Điều chỉnh phòng thi các môn thi tại tầng 4 nhà A3 từ ngày 20/12/2014, cụ thể như sau:

        download file kèm (cuối trang)

——————————————————————————————————————————–

Ngày 16/12/2014:

– Cập nhật lịch thi các lớp cao đẳng, đại học chính quy khóa 2014

        – Điều chỉnh lịch thi Lập trình hướng đối tượng các lớp C12 (cập nhật 16/12/2014), cụ thể như sau:

        download file kèm (cuối trang)

——————————————————————————————————————————–

Ngày 09/12/2014:

Điều chỉnh lịch thi phòng máy, cập nhật lịch thi phòng máy môn tiếng anh

        Cụ thể sinh viên download file kèm (cuối trang)

——————————————————————————————————————————–

Ngày 08/12/2014:

Điều chỉnh lịch thi môn Tiếng anh 6 (Các lớp D13ATTT và L13KT,QT). Cụ thể:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/nhóm Phòng Nhà
31/12/2014 1  8h00 – 11h00  BAS1118  01 Tiếng Anh 6 59 Phòng máy A3 Đại học khoa 2013
31/12/2014 1  8h00 – 11h00    L13KT Tiếng Anh 6 18 Phòng máy A3 Liên thông khóa 2013
31/12/2014 1  8h00 – 11h00    Học lại Tiếng Anh 6 7 Phòng máy A3  SV học lại ghép lớp
31/12/2014 2  13h00 – 16h00  BAS1118  02 Tiếng Anh 6 43 Phòng máy A3 Đại học khoa 2013
31/12/2014 2  13h00 – 16h00    L13QT Tiếng Anh 6 44 Phòng máy A3 Liên thông khóa 2013

———————————————————————————————————————————-

Ngày 27/11/2014:

Cập nhật lịch thi tiếng anh của khóa 2012, 2013, liên thông 2014

       Cụ thể SV download file kèm

——————————————————————————————————————————–

Ngày 21/11/2014:

Điều chỉnh lịch thi Môn Công nghệ .Net, Công nghệ Java (C12), Điều chỉnh lịch thi môn Ngôn ngữ lập trình C++ (cập nhật 21/11/2014)

       Cụ thể SV download file kèm

——————————————————————————————————————————–

Ngày 04/11/2014:

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp Đại học khóa 2011, 2012, 2013, Cao đẳng khóa 2012, 2013, Liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 cụ thể như sau:

Download file kèm

*Lịch thi môn Tiếng Anh sẽ được thông báo sau

Tải về:

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015
Kế hoạch thi phòng máy học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Điều chỉnh – cập nhật 09/12/2014)
Bổ sung lịch thi: Môn Tâm lý quản lý các lớp Marketing khóa 2013 + Môn Hệ trợ giúp quyết định lớp

học lại khóa 2010 (cập nhật 7/11/2014)
Lịch thi điều chỉnh 2 môn (cập nhật 21/11/2014)
Kế hoạch thi phòng máy điều chỉnh 2 môn (cập nhật 21/11/2014)
Lịch thi môn tiếng anh (cập nhật 27/11/2014)
Cập nhật lịch thi liên thông 2014 (cập nhật 27/11/2014)
Kế hoạch thi phòng máy môn Tiếng anh (cập nhật 09/12/2014)
Điều chỉnh lịch thi Lập trình hướng đối tượng các lớp C12 (cập nhật 16/12/2014)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 các lớp khóa 2014 (cập nhật 16/12/2014)
Thay đổi phòng thi các môn học thi tại các phòng học tầng 4 nhà A3 (cập nhật 18/12/2014)
Điều chỉnh phòng thi khóa 2014 (Cập nhật 07/01/2015)
Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 (khóa 2014- cập nhật 21/01/2015)