THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN, chuyên đề tốt nghiệp L13QT, L13KT
04/11/2014
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)
11/11/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

             Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ Quyết định số 196-1/QĐ–GDQP,AN ngày 30/05/2014 của Trung tâm GDQP Hà Nội I về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP,AN và khen thưởng khóa 196 – Các lớp sinh viên ĐH, CĐ khóa 2013; Căn cứ Quyết định công nhận hoàn thành chương trình GDQP, AN của các khóa trước, phòng Giáo vụ thông báo đến Ban cán sự các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2013 và các sinh viên khóa trước các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP.

1.      Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:

–         Đối với các lớp sinh viên ĐH, CĐ khóa 2013: Đại diện Ban cán sự lớp đến nhận cho lớp.

–         Đối với các sinh viên khóa trước, sinh viên đến lấy chứng chỉ GDQP, AN cầm theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.

2.      Thời gian và địa điểm:

–         Từ ngày 05/11/2014 đến ngày 14/11/2014.

–         Phòng Giáo vụ – Bộ phận “Một cửa” ( Gặp cô Hương hoặc cô Tâm)

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo