Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu chính thức, danh sách lớp tạm thời Khóa 2014 – Học kỳ 1, năm học 2014-2015 (16/10/2014 )
16/10/2014
Thông báo: Thay đổi phòng học
27/10/2014

Kính gửi:   Sinh viên hệ chính quy các khóa

              

   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014 của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho 134 sinh viên của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2011 (các lớp C11) và 57 sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH chính quy các khóa trước ( 26 sinh viên Liên thông CĐ-ĐH và 31 sinh viên Đại học được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014 (các QĐ công nhận tốt nghiệp số 713, 714, 715, 716 và 717/QĐ-HV, ngày 16/10/2014). Cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014).

2. Từ ngày thứ hai (20/10/2014), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các hệ trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 25/10/2014.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên C11 được công nhận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên cao đẳng khóa trước được công nhận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên đại học khóa trước được công nhận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên liên thông CĐ-ĐH khóa trước được công nhận tốt nghiệp
QĐ 717 công nhận TN cho sinh viên Nguyễn Đức Thuận (L12)
Danh sách sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp đợt T10/2014