Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN, chuyên đề tốt nghiệp L13QT, L13KT

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015
04/11/2014
THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014
04/11/2014
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

 

Các lớp: Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013-2015 (L13QT, KT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (QĐ số 451/QĐ-HV ngày 05-6-2014), căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013-2015 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức: thực tập tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN, chuyên đề tốt nghiệp của các hệ trên cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1.      KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1 QTKD L13QT 44 6 tuầnTừ 15/01/2015 đến 06/03/2015 Khoa QTKD1
2 KT L13KT 18 Khoa TC-KT1

II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, LÀM TỐT NGHIỆP:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ;  SĐT: 0438547797 để được giải đáp.

Tải về:

Toàn văn kế hoạch thực tập, tốt nghiệp L13KT.QT