Thông báo: Thay đổi phòng học

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014
20/10/2014
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT
30/10/2014
Show all

THÔNG BÁO

                                                 V/v: Thay đổi  phòng học

   Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014; thời gian ngày 31/10 và 01-02/11/2014; tổ chức tại nhà A2.

Để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các lớp; phòng Hành chính – BV đề nghị quí phòng thông báo cho Giáo viên & HSSV các lớp tại cơ sở Hà đông; thay đổi phòng học trong thời gian diễn ra kỳ thi như sau:

Ngày  Kíp LỚP/nhóm/môn học Phòng học cũ Phòng học mới GHI CHÚ
Thứ 6

ngày 31/10/2014

 

2 D11VT8 102 A2 601 A2  
C14QT1 201 A2 301 A2  
D11VT6 204 A2 604A2  
Tiếng anh 5 (nhóm 20) 206A2 303A2  
Công nghệ nét (nhóm 01) 202A2 701A2  
Lập trình hướng ĐT (nhóm 06) 203A2 504A2  
Thứ 7

ngày 01/11/2014

1 D11KT1,2 401 A2 409 A3  
2 D11KT3,4 401 A2 409 A3  
1 Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 09) 702 A2 411 A3  
4 Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 12) 702 A2 411 A3  
1 Tin học quản lý (nhóm 02) 703 A2 413 A3  

Ghi chú: Phòng Hành chính BV sẽ niêm yết thông báo tại cửa các phòng học

Trân trọng thông báo./.