Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)
07/01/2015
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện
13/01/2015
Show all
THÔNG BÁO

Về việc: Phát bổ sung thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ Đại học, Liên thông Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát bổ sung thẻ sinh viên cho các Sinh viên Đại học, Liên thông Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ (các trường hợp sinh viên đã nộp đơn làm lại thẻ trước ngày 31/12/2014) như sau:

1.      Thời gian cấp, phát:

–         Từ thứ Hai – ngày 12/01/2015

2.      Thủ tục thực hiện:

–         Sinh viên đến liên hệ nhận Thẻ tại Bộ phận 1 cửa – Phòng Giáo vụ (cô Ngô Thị Thu Hương).

————————————————————————————————————————————————–THÔNG BÁO

Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

 

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên chính thức cho các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ như sau:

1.      Thời gian cấp, phát:

–         Từ thứ Năm – ngày 18/12/2014 đối với các lớp Đại học khóa 2014

–         Từ thứ Hai – ngày 22/12/2014 đối với các lớp Cao đẳng khóa 2014 và sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ.

2.      Thủ tục thực hiện:

–         Đại diện Ban cán sự các lớp nhận thẻ cho lớp tại Bộ phận một cửa, tổ chức phát thẻ cho các sinh viên trong lớp (có ký xác nhận theo danh sách lớp).

–         Ban cán sự lớp nộp lại danh sách đã nhận thẻ cho Phòng Giáo vụ (cô Ngô Thị Thu Hương tại bộ phận một cửa) trước 26/12/2014.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa nộp ảnh làm thẻ) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 26/12/2014 cho Phòng Giáo vụ.

Trận trọng thông báo!

Danh sách sinh viên làm thẻ bổ sung