Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015
14/01/2015
Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014
15/01/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

 

Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 01/7/2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 về Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội về Học viện, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội

TT ĐỐI TƯỢNG HỔ SƠ

(Bản sao có chứng thực không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ và phải có bản chính để đối chiếu)

1

 

Sinh viên là dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo) 1. Đơn đề nghị hưởng TCXH (Theo Mẫu).

2. Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận là dân tộc ít người.

3. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

4. Xác nhận của nơi cư trú thuộc vùng cao của chính quyền địa phương.

2 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa không có nguồn chu cấp thường xuyên

 

1. Đơn đề nghị hưởng TCXH (Theo Mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc xác nhận của UBND cấp xã/phường.

4. Giấy xác nhận của Phòng LĐ-TBXH cấp huyện về hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nguồn chu cấp tài chính thường xuyên.

3 Sinh viên là người tàn tật, khuyết tật gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật. 1. Đơn đề nghị hưởng TCXH (Theo Mẫu).

2. Bản sao giấy giám định sức khỏe của Hội đồng y khoa.

3. Bản sao giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập mà gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

Điều kiện: Là sinh viên có kết quả học tập ở kỳ 2 (2013 – 2014) từ khá trở lên, kết quả rèn luyện kỳ 2 (2013 – 2014) đạt từ loại Tốt trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét trợ cấp.

1. Đơn đề nghị hưởng TCXH (Theo Mẫu).

2. Giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND cấp xã/phường cấp.

 

II.Thời gian nộp hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội

1.Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp cho đơn vị quản lý công tác sinh viên tại các cơ sở đào tạo, cụ thể như sau:

–         Cơ sở đào tạo Hà Nội: Ô số 7, số 8, Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)

– Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng Giáo vụ và Công  tác sinh viên

2. Việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội được xét theo học kỳ, vì vậy sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Học viện sẽ không giải quyết trường hợp sinh viên nộp hồ sơ thiếu và không đúng thời gian quy định.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/01/2015 – 16/01/2015.

Lưu ý:

– Sinh viên  thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội mà cùng một lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.

– Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại Học viện chỉ được hưởng trợ cấp xã hội ở 1 chương trình đào tạo.

– Chỉ áp dụng chế độ trợ cấp xã hội đối với các kỳ học chính, không áp dụng đối với học kỳ hè (học kỳ phụ).

– Không thực hiện việc trợ cấp xã hội đối với sinh viên trong thời gian bị kỷ luật buộc ngừng học, thời gian sinh viên ngừng học để trả nợ.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn