Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện
13/01/2015
Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015
14/01/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:           

Ngày 28/01/2015:

          – Cập nhật danh sách đã đăng ký chính thức đã được phê duyệt.

          – Bổ sung thời khóa biểu học lại môn Thực hành cơ sở (lớp mới) do không ghép được vào các lớp tín chỉ (cập nhật 12/02/2015)
————————————————————————————————————————————

Ngày 13/01/2015:

          Cập nhật danh sách sinh viên đã đăng ký học lại, học ghép học kỳ 2 năm học 2014-2015. Cụ thể sinh viên download file kèm (cuối trang).

Các sinh viên lưu ý  :

        1- Đây là danh sách tổng hợp đăng ký, Phòng Giáo vụ sẽ ghép lớp và kết quả chính thức sẽ thông báo sau, đề nghị SV thường xuyên theo dõi và cập nhật.

        2- SV kiểm tra thông tin và nếu có sai sót phải gửi lại đơn vào email: qldt@ptit.edu.vn để xin đính chính trước 16/01/2015

        3- Các SV làm đơn sai quy định: sai MSV, sai mã môn và mã môn, sai/không có mã nhóm, đăng ký môn không có trong HK 2 … Sẽ bị loại đơn (xem ghi chú)

————————————————————————————————————————————

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong  học kỳ II năm học 2014-2015

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

·      Chỉ áp dụng cho những sinh viên còn nợ môn, những sinh viên học hai văn bằng.

·      Không bố trí học ghép trong đợt này những sinh viên học vượt, học cải thiện điểm.

2.      Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo kỳ II năm học 2014-2015 cũng như TKB kỳ II để lập kế hoạch học lại, học 2 văn bằng và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc đăng ký sau:

·      Sinh viên của khóa 11 và các năm trước, sinh viên  hệ liên thông chỉ được phép đăng ký học lại không quá 5 môn.

·      Sinh viên các khóa 12, 13 chỉ được phép đăng ký  học lại không quá 8 tín chỉ.

·      Sinh viên học hai văn bằng chỉ được phép đăng ký không quá 5 môn (nếu học theo niên chế) hoặc không quá 12 tín chỉ (nếu học theo tín chỉ).

·      Sinh viên học lại của khóa 11 và các năm trước, sinh viên  hệ liên thông, sinh viên học hai văn bằng đăng ký học  bằng cách chuyển đầy đủ thông tin theo mẫu (gửi kèm) về địa chỉ Email: qldt@ptit.edu.vn(sinh viên thuộc đối tượng này phải điền đầy đủ, chính xác thông tin và chỉ được gửi một lần, không gửi đơn giấy tại văn phòng một cửa). Thời gian đăng ký: Từ 25/12/2014 đến 9/01/2015

·      Sinh viên của khóa 12, 13 đăng ký học lại, phải đăng ký online trên hệ thống (không phải làm đơn). Thời gian đăng ký: Từ 0h ngày 15/01/2015 đến 24h ngày 18/01/2015.

·      Sinh viên khi được chấp nhận kết quả đăng ký môn học thì không được  rút bớt hoặc bổ sung môn học hoặc thay đổi lịch học.

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học hai văn bằng trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Mẫu đăng ký học lớp ghép
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 (Dự kiến)
Tổng hợp danh sách học lại học ghép chính thức (cập nhật 06/02/2015)
Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học Thực hành cơ sở (cập nhật 12/02/2015)