Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )

Thông báo: Về việc Về việc thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) (23/12/2014 )
23/12/2014
Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015)
26/12/2014
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 09/03/2015

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng khoán (L14KT)

Căn cứ Kế hoạch giảng dậy – học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015; Căn cứ Thời khóa biểu và kết quả đăng ký các lớp môn học hệ tín chỉ; Căn cứ yêu cầu của khoa Kế toán 1; Phòng Giáo vụ thông báo điều lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng khoán (L14KT) kể từ ngày 09/03/2015 như sau:

TT Tên môn học/học phần Nhóm/ Lớp Lịch học cũ Lịch học mới
1 Kế toán quản trị 02 Thứ 4 – Kíp 2,3 – Phòng 602/A2 Thứ 7 – Kíp 1,2 – Phòng 603/A2
2 Thị trường chứng khoán L14KT Thứ 4 – Kíp 2 – Phòng 701/A2 Thứ 6 – Kíp 3 – Phòng 701/A2

—————————————————————————————————————————————————————

Ngày 12/02/2015

Thông báo điều chỉnh phòng học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 cụ thể như sau:

– Lớp E12CN, E12PT chuyển từ phòng 801B sang phòng 802-A2

– Lớp E14CN, E14PT chuyển từ phòng 405-A3 sang phòng 801B-A2

– Môn Thiết kế đồ họa cơ bản lớp E13PT chuyển về lớp 405-A3

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho các bạn trong lớp thực hiện nghiêm túc các điều chỉnh.—————————————————————————————————————————————————————

Ngày 30/01/2015

– Công bố danh sách lớp học phần chính thức học kỳ 2 năm học 2014-2015 của các sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội (Khóa 2014 sẽ cập nhật sau)

– Điều chỉnh phòng học 1 số lớp môn học Nhập môn trí tuệ nhân tạo, Nhập môn công nghệ phần mềm, các lớp L14KT.

Đề nghị các sinh viên download file kèm (Cuối trang)

—————————————————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh phòng học của một số lớp học phần

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả đăng ký các lớp học phần của sinh viên hệ chính quy. Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học của một số lớp học phần kể từ ngày 02/02/2015 như sau:

TT Tên môn học/học phần Nhóm Giảng viên Phòng học cũ Phòng học mới
1 Nhập môn công nghệ phần mềm 06 Nguyễn Mạnh Hùng 203 – A2 503 – A2
2 Nhập môn công nghệ phần mềm 07 Nguyễn Mạnh Hùng 203 – A2 302 – A2
3 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 05, 06 Từ Minh Phương 203 – A2 302 – A2
4 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 01, 02 Ngô Xuân Bách 203 – A2 302 – A2
5 Thanh Toán tín dụng QT L14KT Bùi Xuân Phong 302 – A2 203 – A2
6 Tiếng anh 5 L14KT Nguyễn Quỳnh Giao 302 – A2 203 – A2

Kính đề nghị các Khoa đào tạo 1, các phòng ban chức năng có liên quan thông báo tới giảng viên, sinh viên được biết để đảm bảo đúng kế hoạch giảng dạy – học tập.

—————————————————————————————————————————Ngày 12/01/2015

Cập nhật điều chỉnh TKB các lớp D11CN12, CNPM1,2,3,4 của thầy Hà Mạnh Đào, đề nghị các sinh viên download file kèm

—————————————————————————————————————————Ngày 09/01/2015

Để thuận tiện cho viện học tập của sinh viên, Phòng Giáo vụ điều chỉnh phòng học ở 1 số lớp môn học, cụ thể sinh viên download file kèm.

—————————————————————————————————————————
Công bố Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 của các khóa hệ tại cơ sở đào tạo Hà Nội cụ thể như sau:

+ TKB các lớp Đại học khóa 2011, CLC khóa 12-13, Cao đẳng khóa 2012 và Liên thông các khóa 13-14

+ TKB các lớp tín chỉ khóa 12-13-14 (dự kiến)

+ Cập nhật thời khóa biểu thực hành chuyên sâu D11VT, C12VT (có danh sách kèm theo)

Đề nghị các sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

TKB các lớp Đại học khóa 2011, CLC khóa 12-13, Cao đẳng khóa 2012 và Liên thông các khóa 13-14 (Cập nhât 30/12/2014)
TKB các lớp tín chỉ khóa 12-13-14 (dự kiến)
Lịch thực hành chuyên sâu (D11VT, C12VT)
Danh sách phân nhóm
Điều chỉnh phòng học (cập nhật 09/01/2015)
Thời khóa biểu các lớp D11 (cập nhật 12/01/2015)
Thông báo điều chỉnh phòng học (cập nhật 30/01/2015)
Thời khóa biểu bổ sung các lớp thực hành cơ sở (học lại)
Danh sách lớp học phần các lớp L13, L14, C12, D11, E12, E13 (cập nhật 30/01/2015)
Danh sách lớp học phần các lớp Đại học 2012, 2013; Cao đẳng 2013 (cập nhật 30/01/2015
Danh sách lớp học phần các lớp Đại học, Cao đẳng 2014 (cập nhật 12/03/2015)