Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thông báo: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016 (12/8/2015 )
12/08/2015
Thông báo: Cấp GCNTN bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ C12 đợt tháng 8/2015
12/08/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

         Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016 của Học viện và cơ sở đào tạo Hà Đông.(download file gửi kèm)

Trân trọng./.

Tải về: