Thông Báo: Bảng điểm toàn khóa xét tốt nghiệp D11QT, D11KT, C12

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2015-2016
31/07/2015
Thông báo: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016 (12/8/2015 )
12/08/2015
Show all
Thông Báo: Bảng điểm toàn khóa xét tốt nghiệp D11QT, D11KT, C12

Phòng Giáo vụ thông báo:

        Bảng điểm toàn khóa các lớp đại học chính quy kế toán khóa 2011 (D11KT, D11QT), Cao đẳng khóa 2012 (C12) cập nhật đến hết ngày 12/08/2015, cụ thể như sau:

        Sinh viên download file kèm

Mọi thắc mắc về bảng điểm đề nghị sinh viên gửi đơn tại Bộ phận giao dịch một cửa – Phòng Giáo vụ để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

————————————————————————————————————————–

Ghi chú:

          Trích điều 37. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trong quy định về đào tạo tín chỉ đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy của Học viện:

Sinh viên hội tụ đầy đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp:

a) Trong thời gian học tập tối đa của khóa học;

b) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên tính đến thời điểm xét tốt nghiệp;

c) Đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình giáo dục đại học của mỗi ngành;

d) Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,0 trở lên;

f) Đã hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng;

g) Đã hoàn thành các môn học Kỹ năng mềm;

h) Đã hoàn thành việc đóng học phí theo quy định của Học viện.

————————————————————————————————————————–

Tải về:

Bảng điểm toàn khóa D11QT, D11KT
Bảng điểm toàn khóa C12