Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014

Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015
25/08/2015
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT).
31/08/2015
Show all

THÔNG BÁO

Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Kính gửi:         Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa 2014

Căn cứ các Quyết định số 201-1/QĐ-GDQP,AN ngày 14/11/2014 và 202-1/QĐ-GDQP,AN ngày 12/12/2014  của Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I về việc: Công nhận hoàn thành chương trình GDQP, AN cho các sinh viên Khóa 2014 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Học viện sẽ cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cho các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa 2014 từ ngày thứ ba (25/8/2015). Lớp trưởng các lớp liên hệ với Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) để nhận chứng chỉ GDQP cho các sinh viên trong lớp.

Trân trọng!