Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015
14/08/2015
Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014
25/08/2015
Show all
Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi lại các học phần Tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với các sinh viên khóa 2014.

Cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: