Thông báo: Cấp GCNTN bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ C12 đợt tháng 8/2015

Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016
12/08/2015
Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015
14/08/2015
Show all

Kính gửi:    Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015

                

   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2015 của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2012 (các lớp C12) , cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2015).

2. Từ ngày thứ ba (18/08/2015), phòng  Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của hệ trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3.  Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 25/08/2015.

Trân trọng!

Toàn văn thông báo

Quyết định công nhận tốt nghiệp