Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT).

Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014
25/08/2015
Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016
31/08/2015

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kế toán,

                       Quản trị kinh doanh khóa 2011 – 2015

              

   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2015 của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh (các lớp D11KT, QT) , cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2015).

2. Từ 14h00 ngày thứ sáu (04/09/2015), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của hệ trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 15/09/2015.

Trân trọng!

Tải về:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp D11QT, D11KT
Dách sách sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp