Thông báo: V/v Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông

Thông báo: chương trinh học bổng ươm mầm tài năng Samsung
21/10/2015
Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015
26/10/2015
Show all

THÔNG BÁO

 Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – học tập cho sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016; Căn cứ kế hoạch nhập học hệ liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2015 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức phổ biến và giải đáp kế hoạch giảng dạy cho sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: 8h00 – 10h00 ngày 26/10/2015

– Địa điểm: Hội trường số 1 – Cơ sở đào tạo Hà Đông

2. Nội dung:

– Cấp phát tài liệu (Sổ tay sinh viên, chương trình và kế hoạch học tập toàn khóa, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016…) (Phòng Giáo vụ).

– Phổ biến về Quy chế đào tạo và các Quy định khác có liên quan; phổ biến chương trình và kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016 (Phòng Giáo vụ).

– Công tác tổ chức lớp (Phòng CT&CTSV).

– Giải đáp thắc mắc của sinh viên (Các Đơn vị).

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu các sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

*Ngoài ra các sinh viên đang còn nợ môn học (tổ chức cho khóa liên thông 2015) làm đơn đăng ký nộp tại bộ phận Giao dịch 1 cửa từ 26/10/2015 đến hết ngày 27/10/2015 để Học viện xem xét giải quyết.

Trân trọng./.

Tải về: Thời khóa biểu L15