Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015

Thông báo: V/v Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông
22/10/2015
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT
28/10/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Trả thẻ BHYT cho sinh viên

Kính gửi:  Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2015

 

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã làm xong các thủ tục và trả thẻ BHYT cho sinh viên tại bộ phận Văn phòng giao dịch một cửa. Đề nghị Ban cán sự các lớp khóa 2015 đến nhận thẻ BHYT cho lớp mình (nhận tại ô 6, VPGD một cửa). Trong các trường hợp thẻ BHYT có sự nhầm lẫn, sai sót, Ban cán sự các lớp tập hợp lại, ghi rõ lý do trong đơn đề nghị và gửi kèm thẻ BHYT để phòng CT& CTSV xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Thời hạn phòng CT&CTSV nhận đơn đề nghị bắt đầu từ ngày 26/10/2015 đến ngày 26/11/2015 (nộp tại ô số 6, VPGD một cửa). Nếu quá thời hạn trên, phòng CT&CTSV sẽ không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất cứ khiếu nại nào liên quan đến thẻ BHYT.

Phòng CT&CTSV trân trọng thông báo!