Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tháng 11/2015

Thông báo: kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp tháng D12QT, D12KT, L14QT, L14KT, C13
13/11/2015
Thông báo: V/v Cấp trả thẻ sinh viên đợt tháng 12/2015
01/12/2015
Show all

Thông báo số 98/GV-TB: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2013(các lớp L13KT, QT)và hệ chính quy các khóa trước

Kính gửi:      – Sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH

ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh khóa 2013 – 2015

                                            – Sinh viên hệ chính quy các khóa được xét tốt nghiệp

đợt tháng 11.2015                 

   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2015 của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh (các lớp L13KT, QT) và sinh viên hệ chính quy các khóa được xét tốt nghiệp đợt tháng 11.2015, cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2015 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2015).

2. Từ ngày thứ sáu (27/11/2015), phòng  Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của hệ trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3.  Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 30/11/2015.

Trân trọng!

Tải về:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 11.2015
25/11/2015