Thông báo: kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp tháng D12QT, D12KT, L14QT, L14KT, C13

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016
13/11/2015
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tháng 11/2015
25/11/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo
Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của sinh viên:

– Hệ Đại học chính quy khóa 2012 ngành QTKD và Kế toán
– Hệ LT CĐ-ĐH chính quy khóa 2014 ngành QTKD và Kế toán
– Hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013 các ngành (CNTT, VT, QTKD, KT)

Trân trọng!

Tải về:

13/11/2015