Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Giải tích 1 khóa 2015

Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015
05/11/2015
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015
12/11/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

         Điều chỉnh phòng học các lớp giải tích 1 khóa 2015, cụ thể như sau: Download file kèm, đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên lớp mình biết lịch đã được điều chỉnh để thực hiện tốt nề nếp học tập.

Trân trọng ./.

Tải về: