Kế hoạch: Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
06/12/2015
Thông báo: V/v Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 D13CN
19/12/2015
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015

Kính gửi: Ban cán sự các lớp sinh viên

Thực hiện Kế hoạch số 865/KH-HV, ngày 09 tháng 11 năm 2015 về việc tổ chức kiểm tra phân loại Tiếng Anh đầu khóa học đối với sinh viên khóa 2015, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (KT&ĐB CLGD) xin thông báo Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Những sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2015 ngành Đa phương tiện, Marketing, Quản trị kinh doanh và Kế toán.
  • Thời gian: Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 13/12/2015.
  1. KẾ HOẠCH THI THỬ
  2. Thời gian: Từ 09h00 đến 16h30 các ngày 10 và 11/12/2015.
  3. Địa điểm: Phòng máy 403 và 405, Tầng 4 – Nhà A3.
  4. Hình thức tham gia thi thử: Do sinh viên học tập theo học chế tín chỉ và được phân chia theo các nhóm lớp của các môn học, vì vậy từng sinh viên sẽ căn cứ theo thời khóa biểu học tập của mình để chủ động bố trí thời gian đến thi thử.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD sẽ liên tục cử cán bộ hướng dẫn sinh viên trong toàn bộ thời gian thi thử trên các phòng máy.

  1. KẾ HOẠCH THI CHÍNH THỨC
  2. Thời gian: Từ 08h30 đến 19h30, ngày 12/12/2015 (thứ bảy)
  3. Địa điểm: Phòng máy 403, 405 và 411, Tầng 4 – Nhà A3.
  4. Bố trí các lớp sinh viên dự thi:
Ngày thi Ca thi Thời gian Lớp Sỹ số Phòng thi Nhà Ghi chú
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQKT03 32 403 A3  
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQKT01 11 405 A3  
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQPT01 14 405 A3  
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQPT02 17 411 A3  
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQKT04 01 411 A3  
12/12/15 1 08h30-11h30 D15CQQT02 7 411 A3  
Ngày thi Ca thi Thời gian Lớp Sỹ số Phòng thi Nhà Ghi chú
12/12/15 2 14h00-17h00 D15CQQT01 10 403 A3  
12/12/15 2 14h00-17h00 D15CQPT05 11 403 A3  
12/12/15 2 14h00-17h00 D15CQMR01 10 405 A3  
12/12/15 2 14h00-17h00 D15CQMR02 10 405 A3  
12/12/15 2 14h00-17h00 D15CQTT01 10 411 A3  

Căn cứ kế hoạch, kính đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức kỳ thi.

 

Trân trọng thông báo.