Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

Thông báo: V/v Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 D13CN
19/12/2015
Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015
06/01/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

 

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên chính thức cho các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các trường hợp sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ như sau:

  1. Thời gian cấp, phát:

–         Từ thứ Ba – ngày 29/12/2015 đối với các lớp Đại học khóa 2015

–         Từ thứ Tư – ngày 30/12/2015 đối với các lớp Cao đẳng khóa 2015 và sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ.

  1. Thủ tục thực hiện:

–         Đại diện Ban cán sự các lớp nhận thẻ cho lớp tại Bộ phận một cửa, tổ chức phát thẻ cho các sinh viên trong lớp (có ký xác nhận theo danh sách lớp).

–         Ban cán sự lớp nộp lại danh sách đã nhận thẻ cho Phòng Giáo vụ (cô Ngô Thị Thu Hương, Bàn số 5 – bộ phận một cửa) trước 11/01/2016.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa nộp ảnh làm thẻ) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 15/01/2016 cho Phòng Giáo vụ.

Trận trọng thông báo!