Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D12DT, D13PT (4/12/2015 )

Thông báo :V/v Thu học phí đợt cuối học kì 1 năm học 2015-2016
03/12/2015
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học
05/12/2015
Show all
Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D12DT, D13PT

Phòng Giáo vụ thông báo:

          Danh sách phân lớp chuyên ngành từ học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp Đại học chính quy ngành: Điện – điện tử khóa 2012 ( D12DT), Công nghệ đa phương tiện khóa 2013 (D13PT)

          Cụ thể sinh viên dowload file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: