Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2015 tại cơ sở Hà Đông

Thông báo: V/v Cấp trả thẻ sinh viên đợt tháng 12/2015
01/12/2015
Thông báo: V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy các ngành kỹ thuật niên khóa 2011-2015
01/12/2015
Show all
LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ: Đại học CQ khóa 2011-2015, ĐH Từ xa khóa 2011-2016, Hệ và các hình thức đào tạo thi lại tốt nghiệp

 Ngày 18/12/2015:   Chiều:     Từ 15h00 đến 17h00: Sinh viên  làm thủ tục dự thi tại Hội trường Nhà A2.

            Ngày 19/12/2015:   Sáng:        Thi học phần Cơ sở    (các hệ) và học phần Lý thuyết (hệ Cao đẳng nghề)

                                             Chiều:    Thi học phần Chuyên môn (các hệ) và học phần Chính trị (hệ Cao đẳng nghề)

            Ngày 20/12/2015:   Sáng:        Thi học phần chính trị (các hệ) và học phần thực hành (hệ Cao đẳng nghề)

                                             Chiều:    Thi học phần thực hành (hệ Cao đẳng nghề)

TT Sáng Chiều Nội dung Hiệu lệnh trống
1 7h15 13h15 – Sinh viên có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Ban chỉ đạo thi, bốc thăm phòng thi.

1 hồi dài
2 7h30 13h30 Cán bộ coi thi gọi thí sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra thẻ sinh viên. 3 hồi dài
3 7h45 13h45 Cán bộ coi thi đến Ban chỉ đạo nhận đề thi. 3 tiếng
4 7h50 13h50 Cán bộ coi thi bóc đề phát cho sinh viên. 9 tiếng
5 8h00 14h00 Giờ thi bắt đầu. 1 hồi 3 tiếng
6 10h45 16h45 Còn 15 phút là hết giờ thi. 3 tiếng
7 11h00 17h00 Giờ thi kết thúc, thu bài. 3 hồi dài
Ghi chú:

1. Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

2. Môn thi chính trị: Thời gian thi 150 phút hệ chính quy và 120 phút hệ cao đẳng nghề.

3. Môn thi thực hành: Thời gian thi 180 phút.

 

——————————————————————————————————————————-
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2015 tại cơ sở đào tạo Hà Đông và danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Bổ sung)