Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D12DT, D13PT (4/12/2015 )
04/12/2015
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
06/12/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

Kính gửi:                 Các lớp sinh viên

Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp hệ đại học chính quy. Để giảm bớt ảnh hưởng giữa các lớp học và các lớp thi trong quá trình diễn ra kỳ thi. Học viện thông báo điều chuyển phòng học của các lớp đang học(từ kíp 1 đên kíp 6) tại nhà A3 sang nhà A2 từ tuần 50 ngày 07/12/2015;  như sau:

 

Kíp Thời gian LỚP Phòng học cũ Phòng học mới
1,2,3,4,5,6 Từ 07/12 đến hết học kỳ Các lớp Khóa D15 308 A3 502 A2
1,2,3,4,5,6 Từ 07/12 đến hết học kỳ Các lớp Khóa D15 204 A3 102 A2
T7,CN Từ 12-27 tháng 12 D13TCVT01-B 302A3 501A2
T7,CN Từ 12-27 tháng 12 D13TCQT01-B

 

304A3 502 A2
T7,CN Từ 12-27 tháng 12 D14TXCN

 

306 A3 503 A2
T7,CN Từ 12-27 tháng 12 D14TXQT

 

305A3 504 A2

Trân trọng thông báo./.