Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
29/04/2016
Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )
06/05/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT

 

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13CNTT

Thực hiện Thông báo số 1026/TB-GV ngày 17/12/2015 của Học viện về việc Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 ngành CNTT; Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016-2017, phòng Giáo vụ và khoa CNTT1 đã phối hợp tổ chức cho sinh viên D13CNTT đăng ký chuyên ngành (theo dự kiến gồm chuyên ngành CNPM 05 lớp – khoảng 300 sinh viên và HTTT 03 lớp – khoảng 160 sinh viên). Tuy nhiên hiện nay số lượng sinh viên đăng ký của các chuyên ngành là quá chênh lệch, không đảm bảo yêu cầu về số lượng từng chuyên ngành (danh sách đăng ký và kết quả học tập tích lũy tính đến hết kỳ 1 năm học 2015-2016 kèm theo).

Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, khoa CNTT1 và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT”:

–          Thời gian: 18h00 ngày 06/05/2016.

–          Địa điểm: Hội trường nhà A2.

–          Thành phần tham gia: Lãnh đạo Khoa CNTT1, Lãnh đạo bộ môn CNPM và HTTTT, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, toàn thể sinh viên Đại học ngành CNTT khóa 2013.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên Đại học ngành CNTT khóa 2013 được biết và tham gia. Các trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng phải làm đơn và nộp cho phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) trước ngày 12/05/2016.

Trân trọng thông báo!

BANG DIEM TOAN KHOA D13CN