Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )

Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT
04/05/2016
Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)
10/05/2016
Show all

Học viện thông báo:

          Danh sách phân lớp chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các sinh viên hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013 (D13QT), cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin (C14CN), cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: