Thông báo: V/v Thay đổi phòng học (20/4/2016 )

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 04/2016 (12/4/2016 )
12/04/2016
Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học, cao đẳng
26/04/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

                      

   Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2016 tổ chức vào ngày 22,23,24 tháng 4 năm 2016 và kế hoạch tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC năm 2016 tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2016.

Để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các lớp Học viện thông báo cho Giáo viên & HSSV các lớp tại cơ sở Hà đông; thay đổi phòng học trong thời gian diễn ra kỳ thi, như sau:

Thời gian LỚP/ NHÓM Môn học Giáo viên Phòng học cũ Phòng học mới
K4,5,6 thứ 6 01,02 PT ứng dụng cho TB di động Phạm Văn Doanh 201 A2 503 A2
K1 thứ 6

 

01 Matlab và ứng dung Trương Trung Kiên 201 A2 503 A2
K2Thứ 6

 

02 Matlab và ứng dung Trương Trung Kiên 201 A2 403A2
K1,2 thứ 7

 

02 Kinh tế vi mô 1 Vũ Trọng Phong 201 A2 403 A2
K1 thứ 6

 

01 Xã hội học đại cương Nguyễn Xuân Hồng 202 A2 102 A2
K2 thứ 6

 

02 Xã hội học đại cương Nguyễn Xuân Hồng 202 A2 302 A2
K2 thứ 6

 

01 Kế toán tài chính 1 Đinh Xuân Dũng 203A2 G03 A2
K1,2 thứ 6 04,14 Tiêng anh A11 Nguyễn Thị Thu 204 A2 202 A3
K1,2 thứ 6

 

07,17 Tiêng anh A11 Kiều Anh Dũng 205 A2 404 A2
K4,5 thứ 6 27,37 Tiêng anh A11 Ngô Thị Sâm,       Vũ Thị Sâm 205 A2 105 A2
K1,2 thứ 6 09,19 Tiêng anh A11

 

Đỗ Phương Thúy, Ngô Thị Sâm 206 A2 G02 A2
K4,5 thứ 6 29,39 Tiêng anh A11 Vũ Thị Sâm,      Nguyễn Thị Thiết 206 A2 402 A2
K1,2, thứ 7 01 Tiêng anh A21 Nguyễn Thu Hà 104 A2 504 A2
K1,2, thứ 7

 

02 Tiêng anh A21 Nguyễn Đức Toàn 105 A2 404 A2
Thứ 6,7 M15CQCS02-B     203 A2 402 A2
Thứ 6,7,CN M15CQTE01-B     202 A2 502 A2
Thứ 6,7 M15CQQT01-B     206 A2 601 A2
Thứ7,CN M15CQIS02-B     205 A2 603 A2
Thứ7,CN

 

M14CQQT02-B

 

 

    204 A2 501 A2
 

K6 thứ 6

M15CQQT02-B     204 A2 403 A2
K6 thứ 6,Thứ7 M15CQIS01-B     104, 102 A2 703 A2
K6 thứ 6 M15CQCS01-B

 

    105 A2 603 A2