Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2016

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ hè 2015-2016
30/09/2016
Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)
07/10/2016
Show all

Kính gửi:   Sinh viên các lớp chính quy:

Hệ ĐH các khóa 2009, 2010, 2011

Hệ LT CĐ-ĐH các khóa 2013

Hệ CĐ các khóa 2011, 2012, 2013

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 07/10/2016 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2016 đối với: sinh viên hệ chính quy khóa trước đã hoàn thành trả nợ môn học, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2016 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).

2. Từ 14h00 ngày thứ ba (11/10/2016), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày trong tuần tại “bộ phận một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 18/10/2016.

Trân trọng!

7/10/2016